Mecenaat

Donateurs maken het verschil

Een wezenlijk verschil! Naast het positief effect op fondsenwerving, zorgen (meerjarige) donaties voor waarborging van de continuïteit van de stichting: de basis voor ontwikkeling van nieuwe en bestaande initiatieven.

Waarom Keys to Music ondersteunen?

Projecten kennen een mix van financiering uit publieksinkomsten, subsidies en bijdragen van particulieren en bedrijven. Omdat een aantal projecten een uitvoeringsduur heeft van meerdere seizoenen, is het van cruciaal belang dat de stichting een solide financiële basis heeft met zekerheden over een langere periode.

De mix van inkomsten wordt door veel (overheids)fondsen als voorwaarde gesteld voor het toezeggen van steun. Zo bezien, werken donaties als een vliegwiel voor verdere financiering. Het inbrengen van eigen bijdragen (donaties) bij subsidieaanvragen en verzoeken aan potentiële sponsors vergroot de kans op het verwerven van aanvullende middelen aanzienlijk.

WORD KEY FRIEND

Culturele ANBI

Keys to Music Foundation is een door de overheid erkende culturele Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Hierdoor zijn uw bijdragen in de komende jaren voor 125% aftrekbaar van de inkomstenbelasting. Een eenmalige gift is beperkt aftrekbaar voor uw inkomstenbelasting; er geldt een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Periodieke giften (minimaal vijf jaar) zijn volledig aftrekbaar zonder aftrekdrempel.

Voorbeeld

Stel, u schenkt minimaal 5 jaar € 1.000,- per jaar. Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, dus tot € 1.250,-, voor de aftrek voor de inkomstenbelasting. Valt u in het tarief van 49,5%? Dan krijgt u van elke geschonken € 1.000,- maar liefst € 618,75 van de Belastingdienst terug (49,5% van € 1.250,-). Een gift van € 1.000,- kost u dan nog maar € 381,25.